OFERTA | Zamknij

 

Kierunek Kariera

 

 

Celem tego projektu jest podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Jeśli masz ukończone 18 lat, a nie ukończyłeś 25 lat najbliższa rekrutacja dla Ciebie odbędzie się 3 czerwca 2019 roku.

Aby skorzystać z Bilansu Kariery i bonów na szkolenia będziesz musiał wziąć udział w projekcie "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa". Tak więc zapraszamy 3 czerwca o godz. 10.00 do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy do projektu  

https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny?fbclid=IwAR1P5iR72mqz-PloNs9RHi6LY1CAwb7MAYAFjvUD0KnPak3YRlCiHP9FkIE

 

 

 
 
 
 

Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI posiada własną pracownię psychologiczną.

Wpisaną pod nr 33/2006 do rejestru przedsiebiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszalka wojewodztwa małopolskiego

Prowadzimy badania psychologiczne kandydatów na kierowców (do kursu prawo

jazdy ka. C, C+E, D), kierowców (wszystkie kategorie) i operatorów.

 

1). Każda osoba, która chce rozpocząć szkolenia na prawo jazdy kat. C, C+E oraz D musi przejść badania psychologiczne stwierdzające jego zdolnośc do prowadzenia samochodu ciężarowego lub autobusu (Ustaw ao kierujących pojazdami)

2). Każdy kierowca wykonujący przewóz dorgowy rzeczy lub osób zobowiązany jest odbyć badanie psychologiczne stwierdzające jego zdolnośc do wykonywania zawodu kierowcy. Pozytywny wynik badania psychologicznego skutkuje wydaniem ORZECZENIA PSYCHOLOGICZNEGO stwierdzajacego brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Badania psychologiczne kierowców wydawane sa na okres maksymalnie 5 lat.(Podstawa prawna art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238))

 3). Każda osoba obsługująca maszyny i urządzenia, wykonująca zawód operatora (operator koparko-ładowarki, koparki, wózka jezdniowego (widłowego) i inn.) zobowiązana jest odbyć badania psychologiczne celem stwierdzenie braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu operatora. Pozytywny wynik badania skutkuje wydaniem ZAŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEGO Ważność badań psychologicznych operatorów - maksymalnie 3 lata

 4). Osób skierowanych, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego w przypadku:

a) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczenia liczby 24 punktów
c) gdy kierujący jest sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny;
d) kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego;
e) gdy osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

(podstawa prawna art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238))

4). Kierowców pojazdów uprzywilejowanych(Podstawa prawna art. 124 ust. 2 pkt --- *) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. )


BADANIA PSYCHOLOGICZNE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ SOBOTĘ OD GODZ. 07:00

 

W PRZYPADKU WIĘKSZYCH GRUP DOSTOSOWUJEMY TERMINY BADAŃ DO

POTRZEB KLIENTÓW 

 

ZAPISY NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE: TUTAJ (kliknij)

TEL. 601 485 336, 18 444 9 400, 601 507 496


Skorzystaj z naszej pracowni
 

       
 
 
12
08-12
 
12
08-12
 
12
08-12
 
12
08-12
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt