OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

I.  KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 

Przepisy prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235,  poz. 1701)

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).


 

Warunki przyjęcia na kurs:

- aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne 

 

 

Cel szkolenia:

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
 wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego. 

 Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, kórzy zamierzaja wykonywać przewoz osób lub rzeczy a posiadają prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E, lub D+E, wydanych po raz pierwszy po dniu 10 września 2008 roku lub C1, C, C1+E, C+E, wydanych po raz pierwszy po dniu10 września 2009 r.  lub nie posiadają jeszcze prawa jazdy kat. C lub D 
 

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które nie ukończyły 23 lat (dla kat.  D1, D, D1+E, D+E) lub 21 lat ( dla kat. C1, C, C1+E, C+E) 
 

 

Liczba godzin:  Szkolenie obejmuje 280 godz. 

Szkolenie z zakresu bloku kategorii

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej (h)

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

razem

Część podstawowa

Część specjalistyczna

W ruchu drogowym

W warunkach specjalnych

C1, C, C1+E, C+E

195 (część wspólna)

65

16

4

  280

D1, D, D1+E, D+E

65

16

4

 

Tematyka szkolenia

 

 

L.p.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ PODSTAWOWA

1.1.

Poznawanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

wykład

30

1.2.

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

wykład

25

2.1.

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

wykład

30

3.1.

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

wykład

30

3.2.

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

wykład

15

3.3.

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

wykład

20

3.4.

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

 

wykład

10

3.5.

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

 

wykład

20

3.6.

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

 

wykład

15

 

RAZEM

195

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. C, C1, C1+E, C+E 

1.3.

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymogami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Wykład / ćwiczenia

30

1.4.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Wykład / ćwiczenia

20

2.2.

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

wykład

20

3.7.

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

15

 

RAZEM

85

 RAZEM CZĘŚĆ PODSTAWOWA + SPECJALISTYCZNA

 280

  

II. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
 

 

Przepisy prawne


1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235,  poz. 1701)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

 

Warunki przyjęcia na kurs:


- aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne 

 

 Cel szkolenia:

 

 Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
       wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego. 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E, lub D+E, wydanych po raz pierwszy po dniu 10 września 2008 r. lub C1, C, C1+E, C+E, wydanych po raz pierwszy po dniu10 września 2009 r.  lub nie posiadają jeszcze prawa jazdy kat. C lub D 
 

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 23 lata (dla kat.  D1, D, D1+E) lub 21 lat ( dla kat. C1, C, C1+E, C+E) 

 

 

 Szkolenie obejmuje 140 godz.

 

 

Szkolenie z zakresu bloku kategorii

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (h)

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Razem

Część podstawowa

Część specjalistyczna

W ruchu drogowym

W warunkach specjalnych

C1, C, C1+E, C+E

97

 (część wspólna)

33

8

2

140

D1, D, D1+E, D+E

33

8

2

 

 Tematyka  szkolenia:

 

 

L.p.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ PODSTAWOWA

1.1.

Poznawanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

wykład

15

1.2.

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

wykład

15

2.1.

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

wykład

15

3.1.

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

 

wykład

15

3.2.

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

wykład

7

3.3.

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

 

wykład

10

3.4.

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

 

wykład

5

3.5.

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

 

wykład

10

3.6.

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

 

wykład

5

 

RAZEM

97

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. C, C1, C1+E, C+E 

1.3.

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymogami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Wykład / ćwiczenia

18

1.4.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Wykład / ćwiczenia

10

2.2.

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

 

wykład

10

3.7.

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

5

 

RAZEM

43

 RAZEM CZĘŚĆ PODSTAWOWA + SPECJALISTYCZNA

 140

 

 

 

L.p.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ PODSTAWOWA

1

Poznawanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

wykład

15

2

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

wykład

15

3

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nimi zasad

wykład

15

4

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

 

wykład

15

5

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

wykład

7

6

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

 

wykład

10

7

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

 

wykład

5

8

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

wykład

10

9

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

wykład

5

 

RAZEM

97

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. D, D1, D1+E, D+E 

1

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Wykład / ćwiczenia

12

2

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

Wykład / ćwiczenia

13

3

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

wykład

7

4

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

 

wykład

6

5

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

5

 

RAZEM

43

 RAZEM CZĘŚĆ PODSTAWOWA + SPECJALISTYCZNA

 140

 

 

 

 

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin (test jednokrotnego wyboru) 

 przed komisją powołaną przez wojewodę

 a)  20 pytań z części podstawowej,

 b) 10 pytań z części specjalistycznej,

 

aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej

 16 pytań z części podstawowej i 5 pytań z części specjalistycznej.

 


 

 

Wszelkie informacje proszę kierować pod nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.

 

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt